Για προγραμματισμένες εξετάσεις

Στο Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων, μπορείτε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας και να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις (Διαγνωστικές, Απεικονιστικές και Ιατρικές) που επιθυμείτε. Αναλυτικές πληροφορίες θα σας δοθούν στο τηλέφωνο 28210-52688

  • Εσωτ. 400: για Μικροβιολογικές/Βιοχημικές/Αιματολογικές/Ορμονολογικές εξετάσεις & Απεικονιστικές εξετάσεις
  • Εσωτ. 150: για Ιατρικές εξετάσεις

Για επείγοντα περιστατικά

Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού μπορείτε να προσέλθετε χωρίς ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία / Επείγοντα Περιστατικά, τα οποία λειτουργούν όλο το 24ωρο, στο ισόγειο (Τηλ.: 28210-56326) και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα πραγματοποίησετε κλινικές ή/και εργαστηριακές εξετάσεις.


Προεγχειρητικές εξετάσεις

Πριν από προγραμματισμένο χειρουργείο ο Θεράπων Ιατρός θα σας ενημερώσει για τις εξετάσεις που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε. Τα αποτελέσματα σας θα συγκεντρωθούν ώστε να είναι διαθέσιμα την ημέρα της εισαγωγής σας.


Αποτελέσματα εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα τα παραλάβετε από τη Γραμματεία του Τμήματος και εφόσον χρειάζεται θα συνοδεύονται από ιατρική έκθεση και συγκεκριμένες οδηγίες.


Ασφαλιστική Κάλυψη

Το Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για την διενέργεια Μικροβιολογικών, Βιοχημικών, Αιματολογικών και Ορμονολογικών και Ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων.