Όραμα και Αποστολή

Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον


ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

‘‘ Όλοι μαζί, η Διοίκηση, οι ιατροί, το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
συνεχίζουμε δυναμικά με σταθερές δεσμεύσεις στο πλαίσιο μιας καινοτόμου στρατηγικής, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές με
επίκεντρο την συνεχή αναβάθμιση
των υπηρεσιών μας’’