Το Τμήμα

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών – Εξωτερικών Ιατρείων λειτουργεί όλο το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Υπάρχει συνεχής κάλυψη από τα Εργαστήρια της Κλινικής που καθιστά δυνατή, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, την εκτέλεση όλων των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τον κάθε ασθενή.


Υπηρεσίες

  • Εκτίμηση βαρύτητας της πάθησης από Ιατρό
  • Αρχική σταθεροποίηση περιστατικών
  • Νοσηλευτική Παρακολούθηση
  • Διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων
  • Επείγουσες διακομιδές ασθενών με ασθενοφόρο