Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)

Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) της Κλινικής απευθύνεται σε ασθενείς οι οποίοι χρήζουν στενής ιατρικής παρακολούθησης και αυξημένης φροντίδας.

Το Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών αυτών.