Τμήματα

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Μικροβιολογικό
  • Βιοχημικό
  • Αιματολογικό
  • Ανοσολογικό
  • Ενδοκρινολογικό
  • Δείκτες καρκινικοί

Το Εργαστήριο συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα του ISO 9001 και συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια και κέντρα αναφοράς, για τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων.

Εξοπλισμός

Όλες οι εξετάσεις των τμημάτων του Εργαστηρίου εκτελούνται σε αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας υψηλών προδιαγραφών.