Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον.

Όλοι μαζί, η Διοίκηση, οι ιατροί, το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ συνεχίζουμε δυναμικά με σταθερές δεσμεύσεις στο πλαίσιο μιας καινοτόμου στρατηγικής, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές με επίκεντρο την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Μήνυμα Προέδρου