Το ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ- ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΠΑΚΗ παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με σεβασμό και ευαισθησία στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον.

Όλοι μαζί, η Διοίκηση, οι ιατροί, το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΠΑΚΗ συνεχίζουμε δυναμικά με σταθερές δεσμεύσεις στο πλαίσιο μιας καινοτόμου στρατηγικής, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές με επίκεντρο την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.

Μήνυμα Προέδρου