ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ν. Φωκά 3, 73132, Χανιά, Κρήτη
Τηλ: 28210 52688
Fax: 28210 46200
Email: info@tc-chania.gr